Chun ZHONG

Chun ZHONG/仲春

Doctor of Judicial Science/法学博士

Shenzhen University/深圳大学

仲春,法学博士,硕士研究生导师,最高人民法院知识产权司法保护理论研究基地特聘教授,执业律师。主要研究方向包括竞争法、知识产权法、互联网相关法律制度。