Chunhong WANG

Chunhong WANG/王春红                            

DGM/副总经理
Datang Group/大唐电信

王春红,现任大唐无线移动创新中心知识产权部副总经理。自2000年起相继在大唐电信、北电网络、加拿大Rogers等通信公司工作,长期从事无线移动通信领域的技术产品创新及知识产权工作,尤其在知识产权管理系统建设、专利挖掘与知识产权布局、知识产权转让与许可交易、专利价值评估、标准与专利问题等方面积累了丰富的管理与实践经验。王春红于2000年获北京邮电大学工学位,2006年获多伦多大学电信工程硕士学位。